Договоры

Прекратяване на договор след майчинство

На ресурсе вы можете ознакомиться с «Прекратяване на договор след майчинство» в AZW3, DOC, FB2, LIT, LRF, TXT, RTF, МОВІ, DJVU, EPUB, isilo, HTML, PDF, CHM, TCR, PRC JAR! Държавен изпит по право Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие Това право на работника и служителя е уредено в чл.

То е субективно преобразуващо право на работника и служителя.

Кaкви сa ми прaвaтa след зaвръщaне от мaйчинство? По какъв член трябва да ме освободи? към списъка.  Според мен, с прекратяване по взаимно съгласие работодателят ви иска да избегне искането на разрешение от Инспекция по труда за прекратяване на договора, поради съкращаване на щата, на майка на дете до 3 години. Освен това, при прекратяване поради съкращаване на щата, работодателят ще ви дължи обезщетение за оставане без работа за период от най-много един месец, след датата на прекратяване по чл. , ал. 1, т. 2 от КТ. При прекратяване поради взаимно съгласие ще имате право на обезщетение за безработица за минимален срок и в минимален размер. 13 Mar В момента съм в неплатен отпуск след майчинство. Мога ли да го прекратя и веднага да напусна работа?. Видове прекратяване и какво следва от тях за служителя и работодателя.

За него важи всичко от прекратяването с предизвестие, но тук прекратяването настъпва веднага. За да се прекрати ТПО без предизвестие, се изисква мотивирано изявление да бъде посочено някое от основанията в чл. Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато: Когато повиканият бъде отложен или освободен от редовна военна служба, трудовият му договор по негово искане се смята за непрекратен, ако в 1-месечен срок от отлагането или освобождаването му, но не по-късно от 3 месеца от напускането на работата се яви, за да я заеме отново; 6.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *